Το λογότυπο είναι η πρώτη εντύπωση που δίνει η επιχείρησή σας στην αγορά! Λειτουργεί σαν μήνυμα ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα και να ξεχωρίζει! Ένα αποτελεσματικό λογότυπο ενισχύει την εικόνα της επιχείρησης στους πελάτες σας και μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις.

 

ΤΟ PROJECT  AYTO ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
– Το επίσημο Σήμα Λογότυπο θα είναι ένα αρχείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όποιο μέγεθος επιθυμείτε (Διανυσματική σχεδίαση).
– Η προεσκόπηση παρουσίασης 21 χρωματικών διαφοροποιήσεων του Σήματος Λογότυπου ανάλογα με τις όποιες ιδιαιτερότητες και εντάσσονται στο κεντρικό λογότυπο. Ανάλογα με την όποια μελλοντική χρήση αυτού, θα γνωρίζετε πιο θα χρησιμοποιούμε κάθε φορά. Κάποιες απο αυτές τις χρωματικές εκδοχές θα χρησιμοποιηθούν και στις ετικέτες.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από 30 έως 7 εργάσιμες ημέρες
Χρώματα σχεδιασμού

2 χρώματα, 3 χρώματα, 4 χρώματα

Χρόνος Υλοποίησης

7 εργάσιμες ημέρες, 15 εργάσιμες ημέρες, 30 εργάσιμες ημέρες