Νέα συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ PHYSIO CARE SAMOS