Νέα Συνεργασία με την Εταιρεία HETCO του ΟμΙλου KARIPIDIS