Νέα συνεργασία με την εταιρεία Ποτοποιΐας FRANTZESKOS