Νέα συνεργασία με την εταιρεία BIOXYL ΑΕ Δ. Καζάκος